Institut Català de la Salut

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, i confien en Egardata per adquirir consumibles i accessoris per molts dels centres de salut i Hospitals de Catalunya.

- Llegir més

  • ps
  • rg
  • museu
  • ics